Grundet corona situationen er det planlagte årsmøde desværre aflyst i år.

Vi overvejer muligheden for at afholde et møde i efteråret men dette er endnu uafklaret.