Medlemsskab

Medlemskab af Dansk Mikrokirurgisk Selskab findes i 3 former.
Ordinært, associeret medlemskab, samt firmamedlemskab.

Ordinært medlemskab er primært for læger med interesse i mikrokirurgi og som forventes at ønske indflydelse på mikrokirurgien i Danmark. Ordinære medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Muligheden for ordinært medlemskab er åben for alle læger.

Associeret medlemskab er primært for ikke lægelige personer som ønsker viden men ikke indflydelse. Associerede medlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen

Firmamedlemskab er primært for firmaer der ønsker at støtte/sponsorere mikrokirurgien i Danmark. Firmaet får gennem deltagelse i arrangementer mulighed for at promovere sig ved møder og lignende.

Priser for medlemskab:

Ordinært medlemskab: 300.-kr./år
Kan betales sammen med opkrævning fra lægeforeningen.
Studentermedlemskab: 300,- kr./år.
Associeret medlemskab: 300,-kr/år
Indbetales via giro.
Firmamedlemskab: 3500,-kr/år
Indbetales via giro.

Ansøgning om medlemskab.

Nedenfor er et link som skal bruges til indmeldelser i vores selskab:

https://minside.laeger.dk/ simple.aspx?func=workflow. view&action=externalunit. requestmembership&oid=361& mode=register

Ansvarlig bestyrelsesmedlem for ansøgning om medlemskab:

Peter Birkeland, Overlæge
Neurokirurgisk afdeling
Rigshospitalet
e-mail: peter@birkeland.dk

Vores Kontooplysninger:

Reg.nr.: 6771
Konto nr.: 0006105331
IBAN kode: DK2967710006105331
SWIFT /BIC: LAPNDKK1
Bank navn: Lægernes Pensionsbank
Bank land: Denmark