Jens Bengaard

I november 2009 var jeg på en uges ophold på Department of Plastic Surgery, Charing Cross Hospital i London. Sygehuset er en del af Imperial College Healthcare Trust som omfatter i alt seks større og mindre hospitaler i vest London med i alt ca. 10.000 ansatte.

Charing Cross er akut traume center for indbyggerne i den vestlige del af London.

Plastikkirurgisk afdeling ledes af Professor Jagdeep Nanchahal som er leder af hele det musculoskeletale afsnit som foruden plastikkirurgi inkluderer ortopædkirurgi og reumatologi. Professor Nanchahal er uddannet plastikkirurg og håndkirurg og tager sig primært af ekstremitets traumer og reumatiske lidelser i hænderne der kræver operation.

Foruden Professor Nanchahal har afdelingen 4 Consultants og 2 afdelingslæger. Hver Consultant har en 1.reservelæge tilknyttet og derudover er der 2 fellows og 6 reservelæger.

Vagten er tredelt med en forvagt i tilstedeværelses vagt. En 1.reservelæge i bagvagt med mulighed for vagt fra hjemmet og en Consultant som speciallæge vagt og ansvarlig for vagten. Den ugentlige arbejdstid er 48 timer, men den reelle arbejdstid vil ofte være længere og tit forlader reservelægerne først afdelingen efter kl. 19.00

På Charing Cross modtages og behandles patienter med klassiske plastikkirurgiske lidelser. Dog modtages der ikke brandsår og den akutte håndkirurgi varetages af et nærliggende hospital. Læbe/gane varetages på Great Ormond Street.

Der findes ikke et specifikt senge-afsnit for de plastikkirurgiske patienter. De er fordelt på de afsnit der relaterer sig til deres primære lidelse. De tilses dog primært af de plastikkirurgiske læger, som kan have patienter på 6 – 7 forskellige afdelinger.

Formålet med opholdet var at deltage i den mikrokirurgiske sektion og se hvordan man organiserer og varetager behandlingen af ekstremitets traumer.

Der foretages et sted mellem 130 – 150 frie lap operationer om året.

De mikrokirurgiske indgreb fordeler sig på

  • –         Brystrekonstruktion med primært DIEP-lap
  • –         Ekstremitets traumer med primært ALT-lap
  • –         Hoved-hals med ALT/fibula/radialis

Der laves ikke akut mikrokirurgi til ekstremiteter. Disse behandles typisk med debridement og VAC-behandling i nogle dage før det frie-lap indgreb, som foretages inden for en uge efter traumet.

Brystrekonstruktioner laves mandag og tirsdag. Ekstremiteter om onsdagen og evt. torsdag. Hoved-hals indgreb foretages fredag eftermiddag!

Jeg deltog i to mikrokirurgiske indgreb i den uge jeg var på besøg. De havde ikke noget ekstremitets indgreb i den uge og pga. min hjemrejse fredag kunne jeg ikke nå at deltage i hoved-hals patienten om fredagen.

Første patient var en 39-årig kvinde med c. mamma dxt. til mastektomi + SN og primær rekonstruktion med DIEP-lap.

Kvinden var meget tynd med sparsomt subcutant fylde og havde ganske beskedent abdominalt fedt. Da hun havde en lille barm, blev der alligevel planlagt en DIEP-rekonstruktion. Mastektomi og SN (negativ) blev foretaget af brystkirurg via periareolær incision. Preoperativt var der foretaget CT-angio af perforantkar på abdomen. Den viste at de to største perforanter var placeret helt tæt på umbilicus. Den tredje største perforant var placeret i laterale række i lappen på venstre side med et kort intramuskulært forløb. Denne perforant blev der derfor satset på.

Lappen blev rejst af den mikrokirurgiske fellow med mig som assistent. Consultant var et par gange inde på stuen og var med til at tage beslutning om perforanten, men kom først i vask da lappen var klar til at blive taget op. Karrene var a. og v. mammaria interna som blev frilagt af Consultants registrar. Der blev ikke fjernet brusk. Alle brugte lup-briller.

Anastomosen blev lavet af Consultant som clipsede venen og syede arterien. Der blev brugt dobbelt Acland klemme og syet med 9-0 sutur fra S&T. Samlet iskæmitid på 38 min. Samlet operationstid var fra kl. 9.30 til 15.00

Postop. monitoring med doppler hver halve time det første døgn.

Den næste patient var en 38-årig kvinde med C. mamma sin. Havde fået præop. kemobehandling og skulle have lavet mastektomi + axil-exaraise og primær rekonstruktion med DIEP-lap

Preop. CT-angio viste den største perforant i venstre mediale række. Denne perforant blev også brugt.

Mastektomi + axil ved brystkirurg med periareolær incision.

Lappen blev rejst af Consultant assisteret af sin registrar. En anden registrar frilagde kar på thorax. Der blev denne gang fjernet brusk.

Anastomosen blev lavet af Consultant som syede både arterie og vene, og som valgte at sy arterien om umiddelbart efter reperfusion.

Samlet iskæmitid var 2 timer og 4 min. Samlet operationstid var fra 9.20 – 18.25 med indlagt 25 min. frokost.

Patienten blev pga. af stase af lappen taget på op. samme aften ved midnat hvor venen blev syet om og den superficielle vene blev anastomoseret til en anden vene. Herefter var der ingen problemer.

En dag om ugen er der Lower limb clinic, hvor patienter ses i et fælles amb. med ortopædkirurger. Der er typisk tale om kontroller, men også enkelte nyhenviste patienter ses og diskuteres.

Consultants foretager også mikrokirurgiske indgreb på private patienter. Disse patienter er indlagt på en selvstændig etage for private patienter. Indgrebene foretages typisk udenfor almindelig arbejdstid eller i weekenden.

Opholdet var lærerigt. Jeg fik mulighed for at assisterer til de mikrokirurgiske indgreb og generelt var de meget interesseret i at forklare og fortælle om deres behandlinger. Der var en god stemning på op, og generelt var der en afslappet indstilling til mikrokirurgiske indgreb på afdelingen.

 Billede 2   Billede 1

Charing Cross Hospital