Information om legat

Økonomisk støtte fra DMKS

§ 11 i vores vedtægter lyder:             ‘

Rejselegater:
Såfremt selskabets økonomi tillader det, kan selskabet uddele rejselegater til studierejser. Ansøgning herom til bestyrelsen, som foretager uddelingen. Et skriftligt referat med faglige refleksioner til nyhedsbrevet samt regnskab for beløbets anvendelse vedlagt originale bilag skal indsendes til bestyrelsen senest 2 måneder efter afsluttet studierejse, hvorefter legatet udbetales. Bestyrelsen er efter ansøgning bemyndiget til at støtte videnskabelige projekter økonomisk og/eller med utensilier.
Almindelige kongresrejser er ikke omfattet af ordningen.

Ved et studieophold forstås et ophold på en anden national eller international afdeling/institution med relevante arbejdsområder. Opholdet kan have til formål at tilføre den udfarende nye erfaringer/metoder eller være af  mere forskningsagtig karakter.
Kurser og kongresrejser vil ikke komme i betragtning.

Tidligere legatmodtagere: 

1. Lisa Toft Jensen. Toronto Canada.
2. Gete Toft. Klinisk Fellow, Canisbury, Plastic Surgery Department.
3. Charlotte Weile, London
4. Louise Vennegaard, Barcelona
5. Jens Bengaard, London