Jørn Bo Thomsen

I perioden 31. maj til 24. juni 2010 deltog

jeg i DIEP Weeks på Plastikkirurgisk afdeling, Akademiska Sjukhuset i Sverige. Jeg blev inviteret af chef mikrokirurg Rafael Acosta, der har foretaget mere end 700 brystrekonstruktioner ved anvendelse af DIEP (Distal Inferior Epigastric Perforator)-lapper.

Formålet med DIEP Weeks var at bibringe deltagerne praktisk og teoretisk viden om alle facetter i brystrekonstruktion med DIEP-lap. Der var ialt 6 deltagere i perioden, udover mig var der fire 1. reservelæger fra Uppsala, en 1. reservelæge fra Umeå. Jeg var den eneste af deltagerne, der havde mulighed for at deltage i operationer i alle 4 uger.

Vi blev undervist af særdeles erfarne mikrokirurger igennem hele perioden. Underviserne var: 1) Rafael Acosta, Sverige/Australia, 2) Thorir Audolfsson, Sverige, 3) Lubos Drazan,  Tjekkiet, 4) Ian Holten, Australien, 5) Arup Ray, Scotland, 6) Anders Liss, Sverige

Under mit ophold i Uppsala blev der foretaget 23 rekonstruktioner på 21 patienter med frie lapper, heraf 15 enkelte DIEP-lapper, to dobbelte DIEP-lapper, to ALT (Anterolateral Thigh)-lapper, en radialis lap, en latissimus dorsi lap. Derudover blev to indgreb konverteret fra fri lap til henholdsvis en stilket pectoralis major lap og en propella lap. I alle uger blev der foretage kirurgi i ugens første 4 dage, fredag var fritaget til stuegang, opfølgning, samt undervisning.

For hver dag fik hver deltager tildelt en specifik opgave under dagens operation/er. Hver eftermiddag blev dagens operationer gennemgået i konferencerummet og der var herudover to emnerelaterede foredrag ved en eller flere af de  inviterede undervisere. Der blev undervist i at databehandle CT-angiografier. Informationer fra disse blev anvendt til at planlægge den følgende dags operationer i detaljer. Dette giver flere fordele, idet man kan identificere den dominerende perforant og dermed dissekere direkte efter denne. Endvidere giver CT-angiografien også oplysninger om karrenes intramuskulære forløb, herunder længde og forgreninger. Ligeledes kan man estimere de kommitante veners diametre i forhold til den superficielle venes diameter. Dette muliggjorde at man allerede dagen før kunne beslutte om der skulle foretages anastomose mellem den superficielle vene og vena cephalica for at undgå venøs stase.

DIEP-rekonstruktionen blev inddelt i trin, således at hver deltager fik både teoretisk og praktisk erfaring/viden med hvert trin i operationen, herunder:

1) dissektion af a. og v. mammaria interna, 2) dissection af v. epigastrica superficialis, 3) dissection af DIEP-lap over fascien, 4) dissektion af perforant/er, 5) dissektion af a. epigastricas og kommitante veners intramuskulære forløb, 6) dissektion  af a. epigastricas og kommitante veners submuskulære forløb, 7) dissektion af v. cephalica,  8) arteriel anastomoser: end-to-end og end-to-side 8) vene anastomose med ringteknik. 9) formgivning af det rekonstruerede bryst med forskellige teknikker. Herudover blev der demontreret dissektion af a. og v. circumflexa scapula, som kan anvendes i de tilfælde, hvor mammaria interna ikke kan anvendes og man ønsker at bevare thoracodorsalkarrene. Alle rekonstruktionerne blev monitoreret med Cook-probe, som giver kontinuerlig lydgengivelse af det venøse tilbage flow fra lappen.

Der blev som nævnt undervist hver eftermiddag, de fleste emner var DIEP-relateret, herunder: 1) unilateral DIEP rekonstruktion, 2) bilateral DIEP rekonstruktion, 3) formgivning af DIEP-lap, 4) Mastopexi/bryst reduktion 5) Abdominale- og TRAM-lapper, 6) Fat grafting på bryst 7) 3D fotografering af bryst mhp volumenmåling, formgivning og symmetri.

Udover DIEP rekonstruktion deltog jeg i rekonstruktion af: 1) mundbund med ALT-lap, 2) mundbund med radialis-lap, 3) monstrøst stort BCC med kraniel indvækst i regio frontalis med ALT-lap, 4) følger efter bombesprængning og heraf følgende sår på femur med latissimus-lap.

Opholdet i Uppsala har været særdeles udbytterigt. Stort set alle tænkelige facetter af brystrekonstruktion med DIEP-lap teknik blev gennemgået i teori og i praksis. Kliniske besøg og ophold på udenlandske afdelinger kan på alle måder anbefales. Tak til Mikrokirurgisk Selskab for bidrag til rejse og ophold.